EAM Consultant (m/f/d)

As an EAM consultant, you will work with our customers on the introduction and operation of modern EAM platforms. The development of customer requirements is just as much a part of the job as the use of techniques such as augmented reality and artificial intelligence.

We offer you a performance-based remuneration as well as the participation in an ambitious, professional team with flat hierarchies and without bureaucratic constraints. The company is pragmatic in its approach, thematically target-oriented, extremely focused and therefore has in-depth expertise in the specific business areas. There is a home office regulation.
 

The requirements

Your tasks will focus on one or more of the following subject areas:

 • Implementation of workshops, creation of technical specifications and concepts in the field of enterprise asset management
 • Implementation and configuration of customer requirements with the support of Infor EAM integrated customizing tools
 • System extensions and application customizing tools
   

Your profile

 • You are enthusiastic, enjoy learning and have the ability to think in context or to recognize connections
 • Completed studies (engineering, business studies, natural sciences or business informatics) or comparable qualifications
 • Logical-analytical thinking, structured and independent way of working
 • Understanding of technical and operational processes
 • Strong communication skills and persuasiveness
 • Professional experience as a developer / consultant for the Infor EAM system (or a comparable system)
 • Good German and English skills
 • Willingness for project-related business trips (national and international)
 • Experience in at least one of the following areas: Knowledge and development experience with Java; Scripting languages ​​Python, Jython, JavaScript; Knowledge in the field of artificial intelligence; Project experience with the products Infor ION, Infor Coleman Analytics
   

What we offer you

 • An exciting and varied field of activity
 • Technically and organizationally demanding customer requirements and challenges
 • Cooperation in a dynamic and highly qualified team
 • Flexible working time models
   

We look forward to your application at karriere@aomation.de

Konsultant Enterprise Asset Management (EAM)

Konsultant Enterprise Asset Management (EAM) pracuje wspólnie z naszymi klientami przy wdrożeniu i utrzymaniu nowoczesnych rozwiązań EAM. Na pracę konsultanta składa się zarówno analiza wymagań klientów, jak i wykorzystanie nowoczesnych technologii takich jak: rzeczywistość rozszerzona i sztuczna inteligencja.

Oferujemy wynagrodzenie uzależnione od wyników, a także pracę w ambitnym, profesjonalnym zespole z płaską hierarchią i bez biurokratycznych ograniczeń. Firma jest pragmatyczna w swoim podejściu, zorientowana na cel, wyspecjalizowana i dlatego posiadamy dogłębną wiedzę w konkretnych obszarach biznesowych. Przeważa praca zdalna, niektóre zadania wymagają pracy u klienta.

Wymagania

Twoje zadania będą koncentrować się na jednym lub kilku z następujących obszarów tematycznych:

 • Realizacja warsztatów z klientami, tworzenie specyfikacji technicznych i koncepcji w zakresie zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa
 • Implementacja i konfiguracja systemu HxGN EAM w celu dostosowania do wymagań klienta
 • Wdrażanie dodatkowych funkcji systemu oraz kodowanie w językach skryptowych

Oczekiwany profil:

 • Jesteś osobą entuzjastycznie nastawioną do zadań, lubisz się uczyć i potrafisz rozpoznawać związki przyczynowo skutkowe
 • Ukończone studia (inżynierskie, biznesowe lub informatyczne) lub porównywalne kwalifikacje, ale także studenci ostatnich lat
 • Logiczno-analityczne myślenie, zorganizowany i niezależny sposób pracy
 • Rozumienie procesów technicznych i operacyjnych
 • Silne zdolności komunikacyjne i siła przebicia
 • Doświadczenie zawodowe jako programista/konsultant systemu HxGN EAM (lub podobnego systemu) mile widziane
 • Dobra znajomość języka niemieckiego i angielskiego
 • Gotowość do zagranicznych wyjazdów służbowych związanych z projektem
 • Doświadczenie w co najmniej jednym z następujących obszarów:
  • Znajomość SQL
  • Znajomość języka Java
  • Znajomość języków skryptowych: Python, Jython, JavaScript 
  • Wiedza z zakresu sztucznej inteligencji
  • Doświadczenie projektowe z produktami Infor ION, Infor Coleman Analytics, Apache NiFi lub podobnymi

Nasza oferta

 • Ekscytujący i zróżnicowany obszar działania
 • Wymagające technicznie i organizacyjnie wymagania i wyzwania klientów
 • Współpracę w dynamicznym i wysoko wykwalifikowanym, międzynarodowym zespole
 • Elastyczne modele czasu pracy

Prosimy o kontakt mailowy: karriere@aomation.de

EAM Project Manager (m/f/d)

You will work with our customers on the introduction and operation of modern EAM platforms. The development of customer requirements together with the customer are just as much part of the job as the use of modern technologies such as augmented reality and artificial intelligence.

We offer you a performance-based remuneration as well as the participation in an ambitious, professional team with flat hierarchies and without bureaucratic constraints. The company is pragmatic in its approach, thematically target-oriented, extremely focused and therefore has in-depth expertise in the specific business areas. There is a home office regulation.
 

The requirements

 • Implementation of assessments at our customers to determine the current maturity of maintenance
 • Management of EAM implementation projects in asset-intensive companies
 • Responsibility for customer satisfaction and the commercial success of the projects
 • Implementation of workshops, creation of technical specifications and concepts in the field of enterprise asset management
 • Support in the acquisition of projects
   

Your profile

 • You already have experience in managing EAM projects, ideally in the energy & utility, pharmaceutical, chemical or rail & logistics sectors
 • Completed studies (engineering, business studies, natural sciences or business informatics) or comparable qualifications
 • Logical-analytical thinking, structured and independent way of working
 • Good to very good knowledge of technical and business processes in maintenance
 • Strong communication skills and persuasiveness even in demanding project situations
 • Good German and English skills
 • Willingness for project-related business trips (national and international)
 • Experience in at least one of the following areas: Knowledge and development experience with Java; Scripting languages ​​Python, Jython, JavaScript; Knowledge in the field of artificial intelligence; Project experience with the products Infor ION, Infor Coleman Analytics
   

What we offer you

 • An exciting and varied field of activity
 • Technically and organizationally demanding customer requirements and challenges
 • Cooperation in a dynamic and highly qualified team
 • Flexible working time models

We look forward to your application at karriere@aomation.de